Tagfelvétel

A Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete Alapszabálya értelmében az egyesület teljes jogú tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, aki/amely az Alapszabályban leírtaknak megfelelően taggá válik.

Tagsági viszony alapján az egyesület tagjai az alapító tagok, (rendes) tagok, tiszteletbeli, illetve pártoló tagok.

Rendes taggá az válhat,

  • - akinek tulajdonában legalább egy, a Magyar Méneskönyvbe bejegyzett angol telivér tenyészkanca vagy fedezőmén van, vagy aki legalább egy angol telivér fajtájú lóra vonatkozóan futtatási engedéllyel bír (idomítási jegyzékbe vett angol telivér versenylova van),
  • - aki elfogadja az egyesület alapszabályát, annak szellemében tevékenykedik,
  • - akinek tagként való belépését az egyesület elnöksége elfogadta azzal, hogy a belépni szándékozót két (rendes) tag – melyből legalább egy tag az elnökség tagja is egyben – megelőzően felvételre ajánlotta, és
  • - aki fizeti a tagsági díjat.

Az egyesület elnöksége a soron következő ülésén tárgyalja érdemben a tagfelvételt, döntéséről pedig értesíti a tagjelöltet.

A tagfelvételi kérelmet az alábbiakban lehet letölteni.

MAGÁNSZEMÉLY tagfelvételi kérelem           JOGI SZEMÉLY tagfelvételi kérelem