Import regisztráció

;
Az import lovak nyilvántartásba vételével kapcsolatos előírásokat a Magyar Méneskönyv törzskönyvezési szabályzatának 8. §-a tartalmazza, az import lovak tulajdonosának bejegyzési kötelezettségéről pedig ugyanezen szabályzat 10. § (2) bekezése és a lófélék azonosításáról szóló 110/2013. (IV. 9.) Korm.rendelet rendelkezik.

 

A tartósan, idomítási vagy tenyésztési céllal Magyarországra importált galopp versenylovakat a Magyar Méneskönyv nyilvántartásába be kell jelenteni. A nyilvántartásba vételhez szükséges teendők:

  1. 1. Méneskönyvi export certifikát igénylése az exportáló ország méneskönyvétől
  2. 2. Lótulajdonos-bejegyzés a lóútlevélben
    • A vonatkozó nyomtatvány alább letölthető.
  3. 3. Díjfizetés
    • A befizetési módok itt érhetők el.
  4. 4. Helyszíni lóazonosítás
    • A lóazonosítás része az import ló nyilvántartásba vételének, amelyet a Magyar Méneskönyv vezetője a tulajdonos/idomár közbenjárása mellett végez el.

 

A névtelen import lovak névadása nem az import regisztráció része, de az ügyintézés gyakran egyidejűleg történik. A névadással kapcsolatos teendőkről részletesen itt tájékozódhat.

Az import lovak tulajdonosbejegyzésének igénylőlapja itt letölthető:

Tulajdonos-bejegyzési kérelem

Az alábbi díj az import regisztráció eljárási díja. A kedvezményes ár kizárólag a tenyészállatok és a belföldi tenyésztésűnek minősített csikók behozatali regisztrációja esetén kerül alkalmazásra! A lótulajdonos bejegyzés díját az import regisztrációs díj nem tartalmazza.