Közlemény - állatjóléti intézkedések

Tisztelt Futtatók!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Kincsem Nemzeti Kft. által készített „előzetes állatjóléti szűrővizsgálat bevezetése a hazai lóversenyzésben” (továbbiakban: Tervezett szabály-módosítás) című anyagot véleményezésre megkaptuk, azonban az abban foglaltakat nem támogattuk, minderről írásban 2020. augusztus 14. napjával tájékoztattuk az érintetteket. Tekintettel arra, hogy rövid, egy munkanapos határidőt kaptunk a válasz megadására, nem volt mód arra, hogy a felmerült kérdés szélesebb körű megvitatást kezdeményezzük.

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a Versenyszervező álláspontunkat figyelmen kívül hagyta és önkényesen változtatott a hatályos versenyszabályokon.

A Tervezett szabály-módosítást az alábbi okok miatt nem támogattuk és kifejezetten kértük, hogy a módosítás ne kerüljön bevezetésre, a részletes szabályrendszer pedig kerüljön kialakításra.

Álláspontunkat a következő tartalommal fejtettük ki:

„A részünkre eljuttatott Tervezett szabály-módosítás azt célozza, hogy a versenyszabályzatokat évközben módosítsa önkényesen, egyoldalúan a Kincsem Nemzeti Kft. Ezen eljárást, megoldást vitatjuk, mert az irányadó jogszabályok alapján sem hatásköre, sem jogalapja nincsen a Kincsem Nemzeti Kft-nek egy ilyen jellegű módosításra.

A Tervezett szabály-módosítást szakmai szempontokat is alapul véve sem tudjuk támogatni.  

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a Magyar Lóverseny Szövetség tagjai támogatják a biztonságos lóversenyzésre való törekvéseket, tagjaink és tagjaink tagjai is törekednek arra, hogy egészséges egyedekkel, kellően felkészült szakemberekkel vegyenek részt a teljesítményvizsgálat lefolytására rendezett versenynapokon.

Értékelendő körülmény az is, hogy a galopp versenyzési szezon indulása után az arra a szezonra kiadott versenyzési feltételeken, szabályzatokon csak rendkívüli esetben lehet változtatni, mint ahogyan az idén történt a pandémiás helyzet miatt, amikor is olyan kormányrendeletek kerültek megalkotásra, amelyek a hazai lóversenyzés körülményeit is szabályozták.

Az idei galopp versenyzési szezon előtt a versenyrendezővel történt megbeszélés során részletesen kitértünk a biztonságos lóversenyzés állategészségügyi vizsgálati rendszerére és az a megállapodás született, hogy a galopplovakat 3 lépcsős állatorvosi vizsgálat alá vetjük azok indulása előtt.

Az első lépcsőben az azonosítás és nyergelésre való felkészítéskor kerül sor, ahol a megbízott állatorvos lépésben, illetve megállítva a lovat tudja szemrevételezni, majd a felvezető körben is ellenőrizheti azt.

Második lépcsőben a kikentrézéskor, lovas alatt galopp jármódban figyelhetők meg a starthoz álló lovak.

Harmadik lépcsőben a startgépnél lévő állatorvos a kentrézésből feltartó versenylovat ügetésben és lépésben szemlélheti meg, valamint a lovassal is konzultálhat az esetlegesen felmerülő problémáról.

A megbízott állatorvos mind a három lépcsőben jogosult arra, ha úgy ítéli meg, hogy szükséges, a versenylovat törölheti a versenyből.

Ezen rendszertől eltérő szűrővizsgálat bevezetéséről körültekintően lehet javaslatot képezni a következő évi versenyszezon indulásáig, különös figyelemmel arra, hogy az új szürővizsgálat ne okozzon a tulajdonosoknak, futtatóknak és trénereknek jelentős anyagi terheket.

Az első futamot megelőző 1 órai szűrővizsgálat igen jelentős logisztikai és humánerőforrás-terhet jelent a későbbi futamokban induló lovak futtatóitól és trénereitől, valamint az istállószemélyzettől.

A külső tréningtelepeken felkészítendő versenylovak tulajdonosaira, futtatóira ez a rendszer különösen nagy anyagi terhet jelent, versenyhátrányba kerülnek az alagi futtatókkal szemben, pedig a külső vidéki galopp tréningtelepek hasznosak a hazai galoppsport részére, kiváló versenylovak felkészítése történik ezeken a telepeken, mint pl. Esti Fény, Nancho.

Ezen külső tréningtelepek szervesen illeszkednek a vidékfejlesztési programokhoz, a vidék munkaerőmegtartásához, az élhető vidék fenntartásához. Minden ilyen külső vidéki tréningtelep gyarapítja a galoppversenyek iránti érdeklődök számát és így a fogadók számát is.

A biztonságos lóversenyzés alapfeltétele, hogy csak egészséges és kellően felkészített versenyló induljon a versenyeken, ennek fő felelőse a versenyló trénere.

Maximálisan egyetértünk a Kincsem Nemzeti Kft. vezetésével abban, hogy a trénereket folyamatosan képezni kell és az új trénerek vizsgáztatása kellő alapossággal történjen. Ezért örülünk különösen, hogy Dallos Gyula Úr felvette a kapcsolatot a Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Karának rektorával a hazai trénerképzés ügyében, és így lehetőség nyílik arra, hogy a trénerképzés illeszkedve az állami oktatási rendszerhez, és az  magas színvonalon valósuljon meg.

Amennyiben a Kincsem Nemzeti Kft. különös figyelmet kíván fordítani a galopp versenylovak  tréningezési körülményeire, javasoljuk, hogy Dallos Gyula Úr segítségével vegye fel a kapcsolatot az Állatorvostudományi Egyetemmel és az alagi tréningtelepen létesítsenek egy kihelyezett diagnosztikai központot, ahol a versenylovak labor és egyéb vitál kapacitás vizsgálatait lehetne végezni. Kísérleti jelleggel fel lehetne szerelni a kiválasztott trénereket a galopp lovak munkában történő vizsgálatára szolgáló műszerekkel, pulzus, légzés szám EKG stb.

A fejlett lóversenyzéssel rendelkező országokban a tréningben lévő versenylovak vérvizsgálata a modern diagnosztikai műszerekkel mindennaposak, a vizsgált értékektől teszik függővé a versenyló nevezését és indulóadását. Az így nyert vizsgálati adatokat be lehetne építeni a trénerképzés anyagába is.

Ezek az intézkedések komplexen jobban szolgálnák a galopp versenylovak állatjóléti helyzetét, mint egy egyszerű szűrővizsgálat általi korlátozás.

Meggyőződésünk, hogy a támogatás hatékonyabb a korlátozásnál a hazai galopp versenyzés esetében is, ezért véleményünk szerint, ha sikerülne megvalósítani a Kincsem Nemzeti Lovasprogramban Pécsi István Úr által vállalt versenydíj kifizetést, az olyan hatással bírna, hogy javulnának a versenylovak állatjóléti körülményei is.

Fenti érvelésünkre tekintettel a Kincsem Nemzeti Kft. által előterjesztett Tervezett szabály-módosítást nem javasoljuk elfogadni, azonban azt megvitatásra abban az esetben találjuk alkalmasnak a következő versenyidénytől kezdődően, ha az átdolgozásra kerül, és egyetlen lóversenyben érintett számára sem okoz többletterhet vagy többletköltséget.

Amennyiben a fenti kérdésben egyeztetni kívánnak velünk, készséggel állunk rendelkezésre.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Budapest, 2020. augusztus 14.

                                                                         Tisztelettel:

                                                                         Kanics Ákos, elnök”