MALOSZ közlemény a kvalifikációról

Közlemény

A Kincsem Nemzeti Kft. a Turf 2018. május 12-13-i és május 19-20-i számában „Kvalifikációs futamok” címen megjelent közleménye kapcsán a MALOSZ galopp szekciója az alábbiakban közli álláspontját annak tárgyával kapcsolatban. 

A Galopp Versenyló Teljesítményvizsgálati Szabályzat megalkotására/módosítására jogosult Galopp Kódex Bizottságba a Kincsem Nemzeti Kft. galopp szakmai kérdésekben nem jártas szakembereket delegált. 

A Magyar Galoppverseny Szabályzat részletes megvitatása során a galopp versenyzésben érdekelt egyesületek úgy, mint a Magyarországi Angol Telivérfuttatók Egyesülete, a Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete és a Magyar Lovaregylet delegáltjai egyöntetűen a kvalifikációs futamok eltörlése mellett foglaltak állást.

Három év kísérletezgetésének tapasztalatai alapján megállapítható, hogy túl azon, hogy a kvalifikáció nem illeszkedik a tradicionális galopp versenyzés honi rendszerébe, nem szolgálja a lovak jobb felkészítését és nem is ad korrekt tájékoztatást a fogadóközönség számára. (2015. előtt ilyen kvalifikációs futamokat nem rendeztek, pedig a 2000-es évek elején még 500 galopp futam volt évi 200 kétéves ló indulásával.)

A fenti egyesületek írásos anyagban részletezték és támasztották alá a kvalifikációs futamok rendezésének értelmetlenségét. 

A többszöri Kódex bizottsági ülésre a Kincsem Nemzeti Lóverseny Kft. külön kérésre sem delegált szakmai állásfoglalásra képes és jogosult küldöttet, így a szavazás során a kvalifikációs futamok eltörlése kapott döntő többségi szavazatot. 

A Lóversenyzést Felügyelő Bizottság a végleges eltörlés előtt még egyszer felszólította az érdekelt feleket az álláspontok egyeztetésére, de az egyesületek három oldalas szakmai érveire mindössze három soros (!) elutasító válasz érkezett a versenyszervező részéről, így a Kódex bizottságban többségi szavazással megszavazott döntés került bevezetésre. 

A Kincsem Nemzeti Kft. által az utóbbi három évben ajánlott versenyszervezési és rendezési programokra egyre kisebb a kereslet. A futtatók egyre kevesebb lovat tartanak tréningben, új futtató elvétve érkezik, az angol telivér tenyésztők csökkentik állományukat; jelenleg már csak egyharmada csikó születik a 2000. évi szaporulatnak. Nyilvános adat hiányában arról sem győződhetünk meg, hogy legalább a fogadási kedv és forgalom nőne a magyar versenyek iránt. 

A Magyar Állam korábban soha nem tapasztalt támogatást biztosít a lóversenyzés feltételeinek javítására, de ebből a hazai futtatás részére nem kerül forrás, hiszen a versenydíjak három éve gyakorlatilag változatlanok az emelkedő költségek ellenére. 

Biztosak vagyunk abban, hogy a lóversenyzés fejlesztése sikertelen lesz, ha a Kincsem Nemzeti Kft. a partnereitől mereven elzárkózva, szakmai érveiket figyelmen kívül hagyva, önmaga próbál fejlesztgetni.

A Magyar Lóverseny Szövetség megalakulása óta a partneri párbeszéd híve volt, mert meggyőződése, hogy a lóversenyzés jövője csak minden érdekelt szereplő egy irányba ható és nem egymás elleni erőfeszítései útján biztosítható.

 A hazai galopp versenyzés hanyatlásának megállítására és pozitív irányba történő fejlesztéséhez alapvető fordulatra lenne szükség a Kincsem Nemzeti Kft. szemléletmódjában, mert egyébként az osztrák galopp versenyzés sorsára jut és lényegében elsorvad az ágazat.

MALOSZ Galopp Szekció

Címkék : Tenyésztés